Změna v oblasti DPH

Na základě již platné novely č.47/2011 Sb. je od ledna 2012 uplatňován tzv. tuzemský reverse charge také u stavebních a montážních prací. Ty bude dodavatel jinému plátci nově účtovat bez DPH a DPH přiznávat odběratel. Oba budou tato plnění sledovat ve zvláštní evidenci a výpis z této evidence budou elektronicky předkládat správci daně.