Daňový kalendář 2022

LEDEN

10.01.2022 spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.01.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2021
24.01.2022 spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2022 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2021
25.01.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2021
25.01.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
25.01.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2021
25.01.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2021
25.01.2022 spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2021
25.01.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2021 (pokud vznikl nárok)
31.01.2022 daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2021
31.01.2022 daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2022
31.01.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
31.01.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2021

ÚNOR

09.02.2022 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2022 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2022 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2021
21.02.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
21.02.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2022
24.02.2022 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25.02.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2022
25.02.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2022
25.02.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2022
25.02.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2022
25.02.2022 spotřební daň daňové přiznání za leden 2022
25.02.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2022 (pokud vznikl nárok)
28.02.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k  OSS – dovozní režim
28.02.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2022

BŘEZEN

01.03.2022 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021(nikoliv elektronicky)
14.03.2022 spotřební daň splatnost daně za leden 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2022 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
21.03.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2022
21.03.2022 daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2021
21.03.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.03.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2022
25.03.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2022
25.03.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2022
25.03.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2022
25.03.2022 spotřební daň daňové přiznání za únor 2022
25.03.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2022 (pokud vznikl nárok)
28.03.2022 spotřební daň splatnost daně za leden 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2022 biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší
31.03.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.03.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2022
31.03.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2021
31.03.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2021

DUBEN

01.04.2022 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2021
01.04.2022 daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2021, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.04.2022 spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
19.04.2022 daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2022
20.04.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2022
20.04.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
25.04.2022 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2022
25.04.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2022
25.04.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
25.04.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2022
25.04.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2022
25.04.2022 spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.04.2022 spotřební daň daňové přiznání za březen 2022
25.04.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.04.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

KVĚTEN

02.05.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2022
02.05.2022 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
02.05.2022 energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
10.05.2022 spotřební daň splatnost daně za březen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.05.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.05.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25.05.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2022
25.05.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2022
25.05.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2022
25.05.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2022
25.05.2022 spotřební daň splatnost daně za březen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.05.2022 spotřební daň daňové přiznání za duben 2022
25.05.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2022 (pokud vznikl nárok)
31.05.2022 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
31.05.2022 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
31.05.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.05.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2022

ČERVEN

09.06.2022 spotřební daň splatnost daně za duben 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2022 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.06.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2022
24.06.2022 spotřební daň splatnost daně za duben 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.06.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2022
27.06.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2022
27.06.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2022
27.06.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2022
27.06.2022 spotřební daň daňové přiznání za květen 2022
27.06.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.06.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.06.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2022
30.06.2022 Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
30.06.2022 oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
30.06.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2022

ČERVENEC

01.07.2022 daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2021, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
11.07.2022 spotřební daň splatnost daně za květen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.07.2022 daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2022
20.07.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.07.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2022
25.07.2022 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2022
25.07.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2022
25.07.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
25.07.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2022
25.07.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2022
25.07.2022 spotřební daň splatnost daně za květen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.07.2022 spotřební daň daňové přiznání za červen 2022
25.07.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
31.07.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim

SRPEN

01.08.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2022
01.08.2022 energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
09.08.2022 spotřební daň splatnost daně za červen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
22.08.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
22.08.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24.08.2022 spotřební daň splatnost daně za červen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2022
25.08.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2022
25.08.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2022
25.08.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2022
25.08.2022 spotřební daň daňové přiznání za červenec 2022
25.08.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.08.2022 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
31.08.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
31.08.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2022

ZÁŘÍ

09.09.2022 spotřební daň splatnost daně za červenec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.2022 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.09.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.09.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26.09.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2022
26.09.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2022
26.09.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2022
26.09.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2022
26.09.2022 spotřební daň splatnost daně za červenec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
26.09.2022 spotřební daň daňové přiznání za srpen 2022
26.09.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.09.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.09.2022 daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
30.09.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2022
30.09.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2022

ŘÍJEN

10.10.2022 spotřební daň splatnost daně za srpen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
17.10.2022 daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2022
20.10.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.10.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2022
25.10.2022 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2022
25.10.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2022
25.10.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
25.10.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2022
25.10.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2022
25.10.2022 spotřební daň splatnost daně za srpen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.10.2022 spotřební daň daňové přiznání za září 2022
25.10.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2022 (pokud vznikl nárok)
31.10.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
31.10.2022 daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
31.10.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2022
31.10.2022 energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

LISTOPAD

09.11.2022 spotřební daň splatnost daně za září 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
21.11.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
21.11.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2022
24.11.2022 spotřební daň splatnost daně za září 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.11.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2022
25.11.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2022
25.11.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2022
25.11.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2022
25.11.2022 spotřební daň daňové přiznání za říjen 2022
25.11.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2022 (pokud vznikl nárok)
30.11.2022 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
30.11.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
30.11.2022 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2022

PROSINEC

12.12.2022 spotřební daň splatnost daně za říjen 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2022 daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2022, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
15.12.2022 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2022 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
20.12.2022 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2022
27.12.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2022
27.12.2022 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2022
27.12.2022 daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2022
27.12.2022 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2022
27.12.2022 spotřební daň splatnost daně za říjen 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.12.2022 spotřební daň daňové přiznání za listopad 2022
27.12.2022 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
31.12.2022 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim