Informace klientům 2015 – část I.

Vážení klienti,

vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2015 došlo ke změnám ve způsobu komunikace s finanční správou, zasíláme vám následující informace:

STÁHNOUT – Informace GFŘ

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit následující podání elektronicky – datovou zprávou:

 • řádné nebo dodatečné daňově přiznání (včetně příloh)
 • hlášení (včetně příloh)
 • vyúčtování
 • přihláška k registraci
 • oznámení o změně registračních údajů

Elektronické podání lze učinit těmito způsoby:

 • datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu (http://adisepo.mfcr.cz); datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem,
 • datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, nebo
 • datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do datové schránky

Co se týká daně z přidané hodnoty, zde je pro podání

 • přihlášky k registraci,
 • oznámení o změně registračních údajů,
 • řádného nebo dodatečného daňové přiznání (včetně příloh) a
 • hlášení (včetně příloh; s výjimkou hlášení o dodání a pořízení nových dopravních prostředků) povolen ještě jeden způsob navíc a to:
 • elektronické podání datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně nebo ústně do protokolu, u podání souhrnného hlášení potvrzeno ve lhůtě pro podání souhrnného hlášení (viz příloha: Informace GFŘ).

Pokud jste tedy dosud podání týkající se DPH podávali prostřednictvím Daňového portálu bez elektronického podpisu a následně doručili správci daně do 5 dní podepsané potvrzení, pak lze v tomto způsobu podání pokračovat i po 1.1.2015. U ostatních daní toto možné není.

Upozorňujeme, že za nedodržené povinné elektronické formy podání uloží správce daně pokutu ve výši 2.000,- Kč. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu správce daně uložit pokutu až do 50.000,- Kč.

Pro bližší informace zasíláme v příloze „Informace GFŘ – k povinnému elektronickému podávání podle zákona o dani z přidané hodnoty.“ V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Ing. Zdeněk Kříž
K auditing, s.r.o.