Daňový kalendář 2020

LEDEN

9. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. ledna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27. ledna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2019
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2019
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2019
31. ledna
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2019 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019

ÚNOR

10. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17. února
daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
20. února
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2020
kontrolní hlášení za leden 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020

BŘEZEN

2. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
25. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020
26. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020

DUBEN

1. dubna
daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. dubna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27. dubna
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
spotřební daň daňové přiznání za březen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020
30. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

11. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2020
kontrolní hlášení za duben 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

ČERVEN

1. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
9. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. června
spotřební daň daňové přiznání za květen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020
30. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

1. července
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
10. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
20. července
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
27. července
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020
spotřební daň splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020
30. července
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. července
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2020

SRPEN

10. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2020
kontrolní hlášení za červenec 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020
31. srpen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
21. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2020
kontrolní hlášení za srpen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020
30. září
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN

12. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
20. října
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. října
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020
spotřební daň splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020
30. října
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

2. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2020
9. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopadu
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2020
kontrolní hlášení za říjen 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020
30. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

10. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
21. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2020 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2020
kontrolní hlášení za listopad 2020
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020
31. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2020