Informace pro klienty

Informace klientům 2015 – část I.

Vážení klienti,

vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2015 došlo ke změnám ve způsobu komunikace s finanční správou, zasíláme vám následující informace:

STÁHNOUT – Informace GFŘ

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit následující podání elektronicky – datovou zprávou:

  • řádné nebo dodatečné daňově přiznání (včetně příloh)
  • hlášení (včetně příloh)
  • vyúčtování
  • přihláška k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
Více informací

Daňový kalendář 2018

Počátkem roku 2018 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2018.
K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2017 zde

Více informací

Daňový kalendář 2017

Počátkem roku 2017 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2017.
K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2016 zde

Více informací