Daňový kalendář 2012

LEDEN

pátek 9. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za listopad 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za prosinec 2008
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2008 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2008
– souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2008
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2008

ÚNOR

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2008
– daň z nemovitostí – daň z nemovistostí: daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2009
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2008
– biopaliva – hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. – daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
– podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
– podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2008
úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za leden 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2009

BŘEZEN

pondělí 2. – daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
– odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
čtvrtek 12. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
– podání hlášení platebního zprostředkovatele
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za únor 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
pátek 27. – spotřební daň – splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

DUBEN

čtvrtek 9. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. – daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. – spotřební daň – splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. – spotřební daň – daňové přiznání za březen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
– souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2009
čtvrtek 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009

KVĚTEN

pondělí 11. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. – spotřební daň – splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za duben 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009

ČERVEN

pondělí 1. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
– daň z nemovitostí – splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
– splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb – dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
úterý 9. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. – spotřební daň – splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za květen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
úterý 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
– podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

ČERVENEC

pátek 10. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15. – daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009
pondělí 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 27. – spotřební daň – splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za červen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
– souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009
pátek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009

SRPEN

pondělí 10. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. – spotřební daň – splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. – spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009
pondělí 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
– daň z nemovitostí – splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

ZÁŘÍ

středa 9. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 24. – spotřební daň – splatnost daně za červenec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25. – spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2009
středa 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2009

ŘÍJEN

pondělí 12. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. – daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009
úterý 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za září 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
– souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2009
pátek 30. – daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2010

LISTOPAD

pondělí 2. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009
pondělí 9. – spotřební daň – splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. – spotřební daň – splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. – spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009
pondělí 30. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009
– daň z nemovitostí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)

PROSINEC

čtvrtek 10. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15. – daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2009
pondělí 21. – daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 28. – spotřební daň – splatnost daně za říjen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
– daňové přiznání za listopad 2009
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2009 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad 2009
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2009
čtvrtek 31. – daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2009