Daňový kalendář 2023

Leden

02.01.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2022
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 3. kalendářní čtvrtletí roku 2022
09.01.2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
20.01.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za prosinec 2022
24.01.2023 spotřební daň splatnost daně za listopad 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
25.01.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2022
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2022
25.01.2023 daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2022
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2022
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2022
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2022 (pokud vznikl nárok)
31.01.2023 daň silniční daňové přiznání a splatnost daně za rok 2022
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2023
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k One Stop Shop (dále jen “OSS”) – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2022

Únor

09.02.2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (mimo spotřební daň z lihu)
15.02.2023 daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2023 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2022
20.02.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za leden 2023
24.02.2023 spotřební daň splatnost daně za prosinec 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
27.02.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za leden 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za leden 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2023
spotřební daň daňové přiznání za leden 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2023 (pokud vznikl nárok)
28.02.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k  OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2023

Březen

01.03.2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022(nikoliv elektronicky)
13.03.2023 spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.03.2023 daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.03.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za únor 2023
daň z příjmů elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2022
daň z příjmů splatnost paušální zálohy
27.03.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za únor 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za únor 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2023
spotřební daň daňové přiznání za únor 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2023 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň splatnost daně za leden 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
31.03.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2022
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za kalendářní rok 2022

Duben

03.04.2023 daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2022
daň z příjmů podání přiznání k dani z příjmů a úhrada daně za rok 2022, (daňové přiznání podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu)
11.04.2023 spotřební daň splatnost daně za únor 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.04.2023 daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za březen 2023
daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2023
spotřební daň splatnost daně za únor 2022 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za březen 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.04.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU, režim EU, dovozní režim

Květen

02.05.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2023
daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10.05.2023 spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
22.05.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za duben 2023
25.05.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za duben 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za duben 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2023
spotřební daň splatnost daně za březen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za duben 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2023 (pokud vznikl nárok)
31.05.2023 daň z nemovitých věcí splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2023

Červen

09.06.2023 spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.06.2023 daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.06.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za květen 2023
26.06.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za květen 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za květen 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2023
spotřební daň splatnost daně za duben 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za květen 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.06.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2023
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2023

Červenec

03.07.2023 Daň z neočekávaných zisků podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků
daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2022, má-li poplatník povinný audit nebo daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a následně podal daňový poradce
10.07.2023 spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.07.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červen 2023
25.07.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2023
spotřební daň splatnost daně za květen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za červen 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2022 (pokud vznikl nárok)
31.07.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2023

Srpen

09.08.2023 spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
21.08.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za červenec 2023
24.08.2023 spotřební daň splatnost daně za červen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
25.08.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za červenec 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za červenec 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2023
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2022
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2023 (pokud vznikl nárok)
31.08.2023 daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2023

Září

11.09.2023 spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.09.2023 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní záloha na daň
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20.09.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za srpen 2023
25.09.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za srpen 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za srpen 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2023
spotřební daň splatnost daně za červenec 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2023
26.09.2023 spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.09.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Říjen

02.10.2023 daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 57 zákona o spotřebních daních (tzv. zelená nafta) za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2023
10.10.2023 spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.10.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za září 2023
25.10.2023 daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2023
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2023
spotřební daň splatnost daně za srpen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za září 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2023 (pokud vznikl nárok)
31.10.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 2023, nebo žádosti o zrušení skupinové registrace k 31 prosinci 2022 nebo změnu skupinové registrace (pro přistoupení člena do skupiny nebo pro zrušení členství člena skupiny)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2023

Listopad

09.11.2023 spotřební daň splatnost daně za září 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
20.11.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za říjen 2023
24.11.2023 spotřební daň splatnost daně za září 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
27.11.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za říjen 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za říjen 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2023
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2023 (pokud vznikl nárok)
30.11.2023 daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2023

Prosinec

11.12.2023 spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (mimo spotřební daň z lihu)
15.12.2023 daň z neočekávaných zisků čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20.12.2023 daň z příjmů splatnost paušální zálohy
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za listopad 2023
27.12.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2023
daň z přidané hodnoty souhrnné hlášení za listopad 2023
daň z přidané hodnoty kontrolní hlášení za listopad 2023
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2023
spotřební daň splatnost daně za říjen 2023 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň daňové přiznání za listopad 2023
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2022 (pokud vznikl nárok)
31.12.2023 daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim