Daňový kalendář 2021

LEDEN

11. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. ledna
spotřební daň splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2020
spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2020 (pokud vznikl nárok)
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2020
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2020

ÚNOR

1. února
biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2020 (formulář k přiznání k dani silniční)
daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2021 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020
Oznámení informací DAC6 dle §14n odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, které bylo zpřístupněno pro zavedení, připraveno k zavedení nebo k jehož zavedení byl učiněn první krok do dne 31. prosince 2020)
dle §14n odst. 3 zákona č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, ve vztahu ke kterému vedlejší zprostředkovatel sám nebo prostřednictvím jiné osoby nebo jednotky bez právní osobnosti poskytnul podporu, pomoc nebo poradenství do dne 31. prosince 2020
9. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
daň z příjmů učinit prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2021 a podat žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2020
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
22. února
daň z příjmů splatnost paušální zálohy za leden a únor
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
spotřební daň splatnost daně za prosinec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
spotřební daň daňové přiznání za leden 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za leden 2021
kontrolní hlášení za leden 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2021

BŘEZEN

1. března
daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2021
Oznámení informací DAC6 dle čl. VII zákona č. 343/2020 Sb. (v případě oznamovaného přeshraničního uspořádání, k jehož zavedení byl učiněn první krok v období ode dne 25. června 2018 do 30. června 2020)
12. března
spotřební daň splatnost daně za leden 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
22. března
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2020
splatnost paušální zálohy
25. března
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2021 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2021
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za únor 2021
kontrolní hlášení za únor 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2021
spotřební daň splatnost daně za leden 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2021

DUBEN

1. dubna
daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2020
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
9. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2021
20. dubna
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
26. dubna
spotřební daň splatnost daně za únor 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za březen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2021
30. dubna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2021
energetické daně podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

3. května
daň z příjmů podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, pokud daňové přiznání nebylo podáno v základní lhůtě podle § 136 odst. 1 daňového řádu a podání daňového přiznání bude učiněno elektronicky
10. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20. května
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. května
spotřební daň splatnost daně za březen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za duben 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za duben 2021
kontrolní hlášení za duben 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2021
31. květen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2021
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

9. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
21. června
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. června
spotřební daň splatnost daně za duben 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. června
spotřební daň daňové přiznání za květen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za květen 2021
kontrolní hlášení za květen 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2021
30. června
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2021
Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

ČERVENEC

1. července
daň z příjmů
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2020, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
12. července
spotřební daň splatnost daně za květen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2021
20. července
daň z příjmů splatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. července
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2021
spotřební daň splatnost daně za květen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2021
30. července
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

SRPEN

2. srpna
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2021
9. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
20. srpna
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. srpna
spotřební daň splatnost daně za červen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpna
spotřební daň daňové přiznání za červenec 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za červenec 2021
kontrolní hlášení za červenec 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2021
31. srpen
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2021
daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

ZÁŘÍ

9. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
20. září
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. září
spotřební daň splatnost daně za červenec 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září
spotřební daň daňové přiznání za srpen 2021
25. září
spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za srpen 2021
kontrolní hlášení za srpen 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2021
30. září
daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020

ŘÍJEN

11. října
spotřební daň splatnost daně za srpen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. října
daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2021
20. října
daň z příjmů splatnost paušální zálohy
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. října
daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2021
spotřební daň splatnost daně za srpen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2021
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
31. října
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – režim mimo EU,režim EU, dovozní režim
poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

LISTOPAD

1. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2021
energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.
9. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
22. listopadu
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
splatnost paušální zálohy
24. listopadu
spotřební daň splatnost daně za září 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopadu
spotřební daň daňové přiznání za říjen 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za říjen 2021
kontrolní hlášení za říjen 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2021
30. listopadu
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2021
daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim

PROSINEC

10. prosince
spotřební daň splatnost daně za říjen 2021 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
splatnost paušální zálohy
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2021, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
27. prosince
daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
spotřební daň splatnost daně za říjen 2021 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2021
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2021 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2021 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty)
souhrnné hlášení za listopad 2021
kontrolní hlášení za listopad 2021
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2021
31. prosince
daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2021
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k OSS – dovozní režim