Daňový kalendář 2019

Leden 2019
8.1. Zdravotní pojištění záloha za 12/2018
9.1. Spotřební daně platba daně za 11/2018 (CÚ) (kromě lihu)
21.1. Sociální pojištění záloha za 12/2018 (zaměstnavatel)
25.1. DPH přiznání a platba daně za 12/2018 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 4. čtvrtletí 2018 (čtvrtletní plátce)
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 12/2018 a FO (čtvrtletní plátce) za 4. čtvrtletí 2018
souhrnné hlášení za 12/2018 nebo za 4. čtvrtletí 2018
25.1. Spotřební daně daňové přiznání za 12/2018 (CÚ)
25.1. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 12/2018
31.1. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 12/2018
31.1. Daň z nemovitých věcí přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2019
31.1. Silniční daň přiznání k dani a platba daně za rok 2018
31.1. DPH oznámení změny zdaňovacího období
31.1. Pojištění odpovědnosti zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 1. čtvrtletí 2019.
31.1.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 1/2019
Únor 2019
8.2. Zdravotní pojištění záloha za 1/2019
11.2. Spotřební daně platba daně za 12/2018 (CÚ) (kromě lihu)
15.2. Oznamovací povinnost oznámení Úřadu práce o plnění povinného podílu zaměstnávání občanů se ZPS za rok 2018.
odvod do státního rozpočtu, neplní-li zaměstnavatel podmínku zaměstnávání občanů se ZPS ve výši povinného podílu za rok 2018.
20.2. Sociální pojištění záloha za 1/2019 (zaměstnavatel)
25.2. DPH přiznání a platba daně za 1/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 1/2019
kontrolní hlášení za 1/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.2. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 1/2019
25.2. Spotřební daně daňové přiznání za 1/2019 (CÚ)
28.2. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 1/2019
28.2. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 (v případě elektr. podání se lhůta prodlužuje do 20.3.)
28.2.
Sociální pojištění OSVČ – záloha na 2/2019
Březen 2019
8.3. Zdravotní pojištění záloha za 2/2019
12.3. Spotřební daně platba daně za 1/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.3. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 1. čtvrtletí
20.3. Sociální pojištění záloha za 2/2019 (zaměstnavatel)
20.3. Daň z příjmů formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018 (pouze při elektronickém podání)
25.3. DPH přiznání a platba daně za 2/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 2/2019
kontrolní hlášení za 2/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.3. Spotřební daně daňové přiznání za 2/2019 (CÚ)
25.3. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 2/2019
31.3.
Sociální pojištění OSVČ – záloha na 3/2019
Duben 2019
1.4. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 2/2019
formulář vyúčtování srážkové daně za rok 2018
přiznání a doplatek daně za rok 2018
odevzdání plné moci daňového poradce pro prodloužený termín podání daňového přiznání za rok 2018 na finanční úřad.
oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání).
8.4. Zdravotní pojištění záloha za 3/2019
9.4. Spotřební daně platba daně za 2/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.4. Silniční daň záloha za měsíce 1, 2, 3/2019
23.4. Sociální pojištění záloha za 3/2019 (zaměstnavatel)
25.4. DPH přiznání a platba daně za 3/2019 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 1. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 3/2018 nebo za 1. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 3/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 1. čtvrtletí 2019
25.4. Spotřební daně daňové přiznání za 3/2019 (CÚ)
25.4. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 3/2019
30.4. Daň z příjmů Odvod srážkové daně za měsíc 3/2019
30.4. Sociální a zdravotní pojištění Při zpracování přiznání za rok 2018 daň. poradcem předložení plné moci OSSZ a ZP.
30.4. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 2. čtvrtletí 2019.
30.4.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 4/2019
Květen 2019
2.5. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
2.5. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce
9.5. Zdravotní pojištění záloha za 4/2019
10.5. Spotřební daně platba daně za 3/2019 (CÚ) (kromě lihu)
10.5. Sociální pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
10.5. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20.5. Sociální pojištění záloha za 4/2019 (zaměstnavatel)
27.5. DPH přiznání a platba daně za 4/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 4/2019
kontrolní hlášení za 4/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.5. Spotřební daně daňové přiznání za 4/2019 (CÚ)
27.5. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 4/2019
31.5. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 4/2019
31.5. Daň z nemovitých věcí platba daně na rok 2019 do částky 5 000 Kč, jinak platba 1/2 daně na rok 2019
31.5.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 5/2019
Červen 2019
10.6. Zdravotní pojištění záloha za 5/2019
10.6. Spotřební daně platba daně za 4/2019 (CÚ) (kromě lihu)
17.6. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 2. čtvrtletí.
pololetní záloha za 1. pololetí
20.6. Sociální pojištění záloha za 5/2019 (zaměstnavatel)
25.6. DPH přiznání a platba daně za 5/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 5/2019
kontrolní hlášení za 5/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.6. Spotřební daně daňové přiznání za 5/2019 (CÚ)
25.6. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 5/2019
30.6.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 6/2019
Červenec 2019
1.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 5/2019
přiznání a doplatek daně za rok 2018 v případě, že je DP zpracováno daňovým poradcem nebo společnost podléhá povinnému auditu
Oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2018, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil Kč (do termínu pro podání přiznání zpracovaného daňovým poradcem).
8.7. Zdravotní pojištění záloha za 6/2019
10.7. Spotřební daně platba daně za 5/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.7. Silniční daň záloha za měsíce 4, 5, 6/2019
22.7. Sociální pojištění záloha za 6/2019 (zaměstnavatel)
25.7. DPH přiznání a platba daně za 6/2019 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 2. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 6/2019 nebo za 2. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 6/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 2. čtvrtletí 2019
25.7. Spotřební daně daňové přiznání za 6/2019 (CÚ)
25.7. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 6/2019
31.7. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 6/2019
31.7. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 3. čtvrtletí 2019.
31.7.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 7/2019
Srpen 2019
1.8. Sociální pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro OSSZ, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
1.8. Zdravotní pojištění OSVČ – přehled o příjmech a výdajích za r. 2018 pro ZP, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce
8.8. Zdravotní pojištění záloha za 7/2019
9.8. Spotřební daně platba daně za 6/2019 (CÚ) (kromě lihu)
9.8. Sociální  pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro OSSZ)
9.8. Zdravotní pojištění OSVČ – platba pojistného nebo doplatku pojistného za rok 2018 (do 8 dnů od podání přehledu pro ZP)
20.8. Sociální pojištění záloha za 7/2019 (zaměstnavatel)
26.8. DPH přiznání a platba daně za 7/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 7/2019
kontrolní hlášení za 7/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
26.8. Spotřební daně daňové přiznání za 7/2019 (CÚ)
26.8. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 7/2019
31.8.
Sociální  pojištění OSVČ – záloha za 8/2019
Září 2019
2.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 7/2019
2.9. Daň z nemovitých věcí platba 1/2 daně na rok 2019 (pouze zemědělská výroba a chov ryb), je-li daň vyšší než 5 000 Kč
9.9. Zdravotní pojištění záloha za 8/2019
9.9. Spotřební daně platba daně za 7/2019 (CÚ) (kromě lihu)
16.9. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 3. čtvrtletí
20.9. Sociální pojištění záloha za 8/2019 (zaměstnavatel)
25.9. DPH přiznání a platba daně za 8/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 8/2019
kontrolní hlášení za 8/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.9. Spotřební daně daňové přiznání za 8/2019 (CÚ)
25.9. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 8/2019
30.9. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 8/2019
30.9.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 9/2019
Říjen 2019
8.10. Zdravotní pojištění záloha za 9/2019
10.10. Spotřební daně platba daně za 8/2019 (CÚ) (kromě lihu)
15.10. Silniční daň záloha za měsíce 7, 8, 9/2019
21.10. Sociální pojištění záloha za 9/2019 (zaměstnavatel)
25.10. DPH přiznání a platba daně za 9/2019 (měsíční plátce)
přiznání a platba daně za 3. čtvrtletí 2019 (čtvrtletní plátce)
souhrnné hlášení za 9/2019 nebo za 3. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení FO (měsíční plátce) a PO (měsíční a čtvrtletní plátce) za 9/2019 a FO (čtvrtletní plátce) za 3. čtvrtletí 2019
25.10. Spotřební daně daňové přiznání za 9/2019 (CÚ)
25.10. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 9/2019
31.10. DPH poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny
31.10. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 9/2019
31.10. Pojištění odpovědnosti Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracov. úrazu (vyhl. č. 125/1993 Sb.) za 4. čtvrtletí 2019.
31.10. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 10/2019
Listopad 2019
8.11. Zdravotní pojištění záloha za 10/2019
11.11. Spotřební daně platba daně za 9/2019 (CÚ) (kromě lihu)
20.11. Sociální pojištění záloha za 10/2019 (zaměstnavatel)
25.11. DPH přiznání a platba daně za 10/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 10/2019
kontrolní hlášení za 10/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
25.11. Spotřební daně daňové přiznání za 10/2019 (CÚ)
25.11. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 10/2019
30.11.
Sociální pojištění OSVČ – záloha za 11/2019
Prosinec 2019
2.12. Daň z nemovitých věcí 2. platba (poslední) 1/2 daně na rok 2019 (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
2.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 10/2019
9.12. Zdravotní pojištění záloha za 11/2019
10.12. Spotřební daně platba daně za 10/2019 (CÚ) (kromě lihu)
16.12. Daň z příjmů čtvrtletní záloha za 4. čtvrtletí
pololetní záloha za 2. pololetí
16.12. Silniční daň záloha za měsíce 10, 11/2019
20.12. Sociální pojištění záloha za 11/2019 (zaměstnavatel)
27.12. DPH přiznání a platba daně za 11/2019 (měsíční plátce)
souhrnné hlášení za 11/2019
kontrolní hlášení za 11/2019 – FO (měsíční plátce), PO (měsíční a čtvrtletní plátce)
27.12. Spotřební daně daňové přiznání za 11/2019 (CÚ)
27.12. Energetické daně přiznání a platba daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 11/2019
31.12. Daň z příjmů odvod srážkové daně za 11/2019
31.12. Sociální pojištění OSVČ – záloha za 12/2019