Daňový kalendář 2016

LEDEN 2016

11. ledna
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
20. ledna
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
25. ledna
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2015
– daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2015(pokud vznikl nárok)
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2015
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4.čvtrletí a za prosinec – souhrnné hlášení za 4.čvtrletí a za prosinec – výpis z evidence za 4.čvtrletí a za prosinec


ÚNOR 2016

2. února
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2015
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2015
9. února
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
15. února
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2016 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2015
22. února
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. února
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
25. února
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden, souhrnné hlášení za leden, výpis z evidence za lede
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2016
29.2.2016
– daň z příjmu – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2016


BŘEZEN 2016

1. března
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2015
11. března
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. března
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň, podání oznámení platebního zprostředkovatele
21. března
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2015
25. března
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor – souhrnné hlášení za únor – výpis z evidence za únor
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2016
29. března
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
31. března
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2016


DUBEN 2016

1. dubna
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2015 – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám – podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
11. dubna
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. dubna
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2016
20. dubna
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2016
25. dubna
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen – výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– daň z příjmů – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2016


KVĚTEN 2016

2. května
– daň z příjmu – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2016
10. května
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
20.května
– měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost
25. května
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za duben 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben – souhrnné hlášení za duben – výpis z evidence za duben
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016
31.května
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb
– daň z příjmu – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2016


ČERVEN 2016

9. června
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. června
– daň z příjmu – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. června
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. června
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
27. června
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen – souhrnné hlášení za květen – výpis z evidence za květen
25.6.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen – souhrnné hlášení za květen – výpis z evidence za květen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2016
30. června
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2016


ČERVENEC 2016

1. července
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2015, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2015, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradc
11. července
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. července
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2016
20. července
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – odání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2016
25. července
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za červen 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen – výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2016


SRPEN 2016

1. srpna
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2016
9. srpna
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
22. srpna
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. srpna
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec – souhrnné hlášení za červenec – výpis z evidence za červenec
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2016
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za červenec 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2016 (pokud vznikl nárok)
31. srpna
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2016
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
– pojistné – konečná lhůta pro podání pojistných tvrzení na pojistné na důchodové spoření (opožděné řádné přiznání, vyúčtování včetně dodatečných)


ZÁŘÍ 2016

9. září
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
20. září
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. září
– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2016 (pokud vznikl nárok) – splatnost daně za červenec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen – souhrnné hlášení za srpen – výpis z evidence za srpen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2016
30. září
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2016


ŘÍJEN 2016

10. října
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 17. října
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2016
20. října
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2016
25. října
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za září 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září – výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2016
31.října
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2016
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace


LISTOPAD 2016

9. listopadu
– spotřební daň – splatnost daně za září 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
21. listopadu
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. listopadu
– spotřební daň – splatnost daně za září 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2016 (pokud vznikl nárok) -splatnost daně za září 2016 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen – souhrnné hlášení za říjen – výpis z evidence za říjen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2016
30. listopadu
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2016
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)


PROSINEC 2016

12. prosince
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosince
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2016, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
20. prosince
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. prosince
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za listopad 2016 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2016 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad – souhrnné hlášení za listopad – výpis z evidence za listopad
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2016