Administrator

Informace pro klienty

Informace klientům 2015 – část I.

Vážení klienti,

vzhledem k tomu, že od 1. ledna 2015 došlo ke změnám ve způsobu komunikace s finanční správou, zasíláme vám následující informace:

STÁHNOUT – Informace GFŘ

S účinností od 1. ledna 2015 platí, že má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnou datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen učinit následující podání elektronicky – datovou zprávou:

  • řádné nebo dodatečné daňově přiznání (včetně příloh)
  • hlášení (včetně příloh)
  • vyúčtování
  • přihláška k registraci
  • oznámení o změně registračních údajů
Více informací

Daňový kalendář 2017

Počátkem roku 2017 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2017.
K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2016 zde

Více informací

Změny zákona o dani z nemovitých věcí

Vážení klienti,
kromě změn v dani z nemovitosti (z nemovitého majetku), která má dopad na povinnost podat přiznání k dani z nemovitostí (termín do konce ledna) dochází od roku 2014 k celé řadě změn jež z větší části souvislostí s rekodifikací soukromého práva. O některých bychom vás rádi informovali nebo alespoň upozornili, že jsou.

STÁHNOUT – Změny zákona o dani z nemovitých věcí 2014
  • Nový občanský zákoník
  • Zákon o obchodních korporacích
  • Zákon o dani z nemovitých věcí (změna názvu zákona o daních z nemovitostí)
Více informací

Daňový kalendář 2014

Počátkem roku 2014 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2014.
K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2013 zde

Více informací

Změny v oblasti daní od 1.1.2013

Vážení klienti,
dovolte nám popřát vám všem vše nejlepší a spoustu osobních a pracovních úspěchů v roce 2013. Jako každý rok tak i letos došlo ke změně v řadě a to nejen daňových předpisů. Na některé změny bychom rádi upozornili touto informací. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.
Ing. Zdeněk Kříž, Partner

STÁHNOUT – Změny 2013 DEF – informace klientům

 
Obsah dokumentu:
I. Změny v oblasti daně z příjmů
II. Změny v oblasti DPH
III. Změny v oblasti účetnictví
IV. Změny v oblasti některých ostatních předpisů
V. Přílohy

STÁHNOUT – Změny 2013 DEF – informace klientům

Více informací

Daňový kalendář 2013

Počátkem roku 2013 jsme pro Vás aktualizovali daňový kalendář. Přejít na daňový kalendář 2013.
K dispozici je stále daňový kalendář pro rok 2012 zde

Více informací