Daňový kalendář 2017

LEDEN 2017

2. ledna
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

9. ledna
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

20. ledna
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. ledna
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

25. ledna
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2016
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016 – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016 – kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

31. ledna
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2016 (formulář k přiznání k dani silniční)
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016 (formulář k přiznání daně z nemovitých věcí)
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016


ÚNOR 2017

9. února
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. února
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2016 – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. února
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. února
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

27. února
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017 – souhrnné hlášení za leden 2017 – kontrolní hlášení za leden 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017

28. února
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017


BŘEZEN 2017

1. března
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016 – odvody z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2016

13. března
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15. března
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

20. března
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

27. března
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok) – daňové přiznání za únor 2017
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor 2017 – souhrnné hlášení za únor 2017 – kontrolní hlášení za únor 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

31. března
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017


DUBEN 2017

3. dubna
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016 – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

10. dubna
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

18. dubna
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

20. dubna
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS

24. dubna
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25. dubna
– daň z hazardních her – daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2017 – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017 – kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017


KVĚTEN 2017

2. května
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2017

10. května
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

22. května
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. května
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za duben 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben 2017 – souhrnné hlášení za duben 2017 – kontrolní hlášení za duben 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2016

31. května
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)


ČERVEN 2017

9. června
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15. června
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. června
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. června
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2016 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za květen 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017 – souhrnné hlášení za květen 2017 – kontrolní hlášení za květen 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

30. června
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017
– Oznámení CRS (GATCA) – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
– oznámení FATCA – podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů


ČERVENEC 2017

3. července
– daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2016, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10. července
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

17. července
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

20. července
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS

25. července
– odvod z loterií a jiných podobných her – daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za červen 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2017 – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017 – kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

31. července
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017


SRPEN 2017

9. srpna
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

21. srpna
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. srpna
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

25. srpna
– spotřební daň – daňové přiznání za červenec 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017 – souhrnné hlášení za červenec 2017 – kontrolní hlášení za červenec 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

31. srpna
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)


ZÁŘÍ 2017

11. září
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

15. září
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

20. září
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. září
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za srpen 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017 – souhrnné hlášení za srpen 2017 – kontrolní hlášení za srpen 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017


ŘÍJEN 2017

2. října
– daň z přidané hodnoty – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

10. října
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

16. října
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

20. října
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

25. října
– daň z hazardních her
– daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017 – spotřební daň – splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za září 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017 – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017 – kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

31. října
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017


LISTOPAD 2017

9. listopadu
– spotřební daň – splatnost daně za září 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

20. listopadu
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnost

24. listopadu
– spotřební daň – splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

27. listopadu
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017 – souhrnné hlášení za říjen 2017 – kontrolní hlášení za říjen 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

30. listopadu
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)


PROSINEC 2017

11. prosince
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

15. prosince
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20. prosince
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosince
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za listopad 2017 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017 – souhrnné hlášení za listopad 2017 – kontrolní hlášení za listopad 2017
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2017