Daňový kalendář 2015

LEDEN 2015

pátek 9.1.2015
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20.1.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 26.1.2015
– spotřební daň – splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
– spotřební daň – daňové přiznání za prosinec 2014 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec – souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec – výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec


ÚNOR 2015

pondělí 2.2.2015
– biopaliva – hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014
– daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015
– daň silniční – daňové přiznání a daň za rok 2014
pondělí 9.2.2015
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.2.2015
– daň z příjmů – podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2014 – podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
pátek 20.2.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
úterý 24.2.2015
– spotřební daň – splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25.2.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za leden 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za leden – souhrnné hlášení za leden – výpis z evidence za leden
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015


BŘEZEN 2015

pondělí 2.3.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2014
čtvrtek 12.3.2015
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16.3.2015
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň – podání oznámení platebního zprostředkovatele
pátek 20.3.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 25.3.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za únor 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za únor – souhrnné hlášení za únor – výpis z evidence za únor
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015
pátek 27.3.2015
– spotřební daň – splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 31.3.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2015


DUBEN 2015

středa 1.4.2015
– daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2014 – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám – podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2014
čtvrtek 9.4.2015
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.4.2015
– daň silniční – záloha na daň za 1. čtvrtletí 2015
pondělí 20.4.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2015
pátek 24.4.2015
– spotřební daň – splatnost daně za únor 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27.4.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za březen 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen – souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen – výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2015
čtvrtek 30.4.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2015


KVĚTEN 2015

pondělí 11.5.2015
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 20.5.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 25.5.2015
– spotřební daň – splatnost daně za březen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za duben 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za duben – souhrnné hlášení za duben – výpis z evidence za duben
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2015


ČERVEN 2015

pondělí 1.6.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2015
– daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně) – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
úterý 9.6.2015
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15.6.2015
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
pondělí 22.6.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 24.6.2015
– spotřební daň – splatnost daně za duben 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25.6.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za květen 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za květen – souhrnné hlášení za květen – výpis z evidence za květen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2015
úterý 30.6.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2015


ČERVENEC 2015

středa 1.7.2015
– daň z příjmů – podání přiznání k dani – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2014, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
– pojistné – podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2014, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
pátek 10.7.2015
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
středa 15.7.2015
– daň silniční – záloha na daň za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 20.7.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2015
pondělí 27.7.2015
– spotřební daň – splatnost daně za květen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za červen 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen – souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen – výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2015
pátek 31.7.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2015


SRPEN 2015

pondělí 10.8.2015
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 20.8.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 24.8.2015
– spotřební daň – splatnost daně za červen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za červenec 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2015 (pokud vznikl nárok)
úterý 25.8.2015
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za červenec – souhrnné hlášení za červenec – výpis z evidence za červenec
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2015
pondělí 31.8.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2015
– daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)


ZÁŘÍ 2015

středa 9.9.2015
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.9.2015
– daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň
pondělí 21.9.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
čtvrtek 24.9.2015
– spotřební daň – splatnost daně za červenec 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
pátek 25.9.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za srpen 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za srpen – souhrnné hlášení za srpen – výpis z evidence za srpen
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2015
středa 30.9.2015
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2015


ŘÍJEN 2015

pondělí 12.10.2015
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15.10.2015
– daň silniční – záloha na daň za 3. čtvrtletí 2015
úterý 20.10.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň k MOSS
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
– odvod z loterií a jiných podobných her – podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2015
pondělí 26.10.2015
– spotřební daň – splatnost daně za srpen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za září 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září – souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září – výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2015


LISTOPAD 2015

pondělí 2.11.2015
– daň z přidané hodnoty – poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2015
pondělí 9.11.2015
– spotřební daň – splatnost daně za září 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 20.11.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
středa 25.11.2015
– spotřební daň – daňové přiznání za říjen 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2015 (pokud vznikl nárok) – splatnost daně za září 2015 (pouze spotřební daň z lihu)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za říjen – souhrnné hlášení za říjen – výpis z evidence za říjen – energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2015
pondělí 30.11.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2015
– daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)


PROSINEC 2015

čtvrtek 10.12.2015
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 15.12.2015
– daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
– daň silniční – záloha na daň za říjen a listopad 2015, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
pondělí 21.12.2015
– daň z příjmů – měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
– pojistné – podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pondělí 28.12.2015
– spotřební daň – splatnost daně za říjen 2015 (pouze spotřební daň z lihu) – daňové přiznání za listopad 2015 – daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2015 (pokud vznikl nárok)
– daň z přidané hodnoty – daňové přiznání a daň za listopad – souhrnné hlášení za listopad – výpis z evidence za listopad
– energetické daně – daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2015
čtvrtek 31.12.2015
– daň z příjmů – odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2015